Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Vòng bi công nghiệp chỉ là tên gọi của các loại ổ lăn, để phân biệt với loại ổ trượt. Do chúng được gọi như vậy là vì bên trong các ổ trượt này có các "cục đạn" ( hình cầu hoặc hình trụ hoặc trụ côn hoặc trụ thẳng ) nhằm tạo ra độ ma sát lăn cho ổ trượt.

Vong bi chỉ là tên gọi của các loại ổ lăn, để phân biệt với loại ổ trượt. Do chúng được gọi như vậy là vì bên trong các ổ trượt này có các "cục đạn" ( hình cầu hoặc hình trụ hoặc trụ côn hoặc trụ thẳng ) nhằm tạo ra độ ma sát lăn cho ổ trượt.
Loại ma sát lăn này có độ lớn nhỏ hơn nhiều so với ổ trượt. Việc vong bi cong nghiep hư hỏng nếu không được thay thế sớm sẽ làm tương tác các phòng ban ảnh hưởng.
Các tham số trong vong bi như 6206 ZZ hay 6206 2RS có ý nghĩa như thế nào?
- Tính từ phải thì : hai số đầu tiên chỉ kích thước vòng trong ứng với kích tấc trục, số thứ ba là hạng vòng bi :
+ 8 , 9 là siêu nhẹ.
+ 1 ,7 là đặc biệt nhẹ.
+ 2 ,5 là ổ bi hạng nhẹ.
+ 3 ,6 là hạng trung.
+ 4 là hạng nặng.
- Số thứ tư là chỉ loại vòng bi, 0 là vòng bi đỡ 1 dãy, 1 là vòng bi đỡ lòng cầu 2 dãy, 2 là vòng bi đỡ bi đũa, 3 là vòng bi đũa lòng cầu 2 dãy, 4 là ổ bi kim, 5 là ổ đỡ trụ xoắn, 6 là vòng bi đỡ chặn , 7 là ổ bi đỡ côn , ...
- Hai chữ cuối ZZ là ổ bi có nắp chặn mỡ cả 2 phía , 2RS là có nắp chặn chịu sức ép ...
- Z hay ZZ hay 2RS là tham số để chỉ bạc đạn có 1 hay 2 nắp che mỡ.
ngoại giả còn có nhiều ký hiệu để biểu thị các tham số khác nữa , thí dụ như khe hỡ , loại vong bi koyo, skf, nsk, ntn, công suất
Nếu bạn thiết kế thì phải tính toán dựa trên các nguyên tố : công suất trên trục, số vòng quay, điều kiện làm việc, khả năng vận chuyển động, điều kiện bảo trì, và tính theo tuổi thọ là 20000 giờ. Bởi chỉ có thế bạn mới có thể sử dụng đúng và xác thực công dụng của vòng bi.
Và chiêu tập điều khá thú vị tiện đây dịch vụ cũng nói luôn, thậm chí là câu hỏi khá thú vị của nhiều khách hàng, cá nhân.
Làm cách nào nhà sinh sản bạc đạn đặt được viên bi vào khe giữa của vòng bi công nghiệp ?
Để là được như thế là do: Vòng trong và vòng ngoài của vong bi cong nghiep đều phải được chế tạo, gia công, hoàn tất trước khi cho bi vào. Các viên bi được cho vào chỉ về một phía của hai vòng trong và vòng ngoài . Sau đó chúng mới được dàn ra xung quanh co . Người ta dùng hai rế thép ép vào hai bên để các vong bi cong nghiep cách đều nhau . chung cục họ đính hai vòng rế đó lại với nhau bằng kẹp hay bằng cách hàn điểm.
Đặc biệt là hai khung tròn kim loại mà ở giữa có nhiều viên bi , giúp hai khuông tròn này quay dễ dàng với bất cứ tốc độ nào , cách khác là hộ chế các viên bi và hai khuông kim loại , rồi đặt các viên bi vào giữa hai khuông kim loại , cho thêm chất nhờn của dầu mỡ công nghiệp , rốt cuộc dùng " máy móc " ép chúng với nhau .

Vòng bi chỉ là tên gọi của các loại ổ lăn, để phân biệt với loại ổ trượt. Do chúng được gọi như vậy là vì bên trong các ổ trượt này có các "cục đạn" ( hình cầu hoặc hình trụ hoặc trụ côn hoặc trụ thẳng ) nhằm tạo ra độ ma sát lăn cho ổ trượt.

Vòng bi công nghiệp chỉ là tên gọi của các loại ổ lăn, để phân biệt với loại ổ trượt. Do chúng được gọi như vậy là vì bên trong các ổ trượt này có các "cục đạn" ( hình cầu hoặc hình trụ hoặc trụ côn hoặc trụ thẳng ) nhằm tạo ra độ ma sát lăn cho ổ trượt.
Loại ma sát lăn này có độ lớn nhỏ hơn nhiều so với ổ trượt. Việc vòng bi công nghiệp hư hỏng nếu không được thay thế sớm sẽ làm tương tác các bộ phận tác động.
Các thông số trong vòng bi công nghiệp như 6206 ZZ hay 6206 2RS có ý nghĩa như thế nào?
- Tính từ phải thì : hai số đầu tiên chỉ kích thước vòng trong ứng với kích tấc trục, số thứ ba là hạng ổ bi :
+ 8 , 9 là siêu nhẹ.
+ 1 ,7 là đặc biệt nhẹ.
+ 2 ,5 là vòng bi hạng nhẹ.
+ 3 ,6 là hạng trung.
+ 4 là hạng nặng.
- Số thứ tư là chỉ loại vòng bi, 0 là ổ bi đỡ 1 dãy, 1 là vòng bi đỡ lòng cầu 2 dãy, 2 là ổ bi đỡ bi đũa, 3 là ổ bi đũa lòng cầu 2 dãy, 4 là ổ bi kim, 5 là ổ đỡ trụ xoắn, 6 là ổ bi đỡ chặn , 7 là ổ bi đỡ côn , ...
- Hai chữ cuối ZZ là vòng bi có nắp chặn mỡ cả 2 phía , 2RS là có nắp chặn chịu sức ép ...
- Z hay ZZ hay 2RS là tham số để chỉ bạc đạn có 1 hay 2 nắp che mỡ.
tuy nhiên còn có nhiều ký hiệu để biểu thị các thông số khác nữa , ví dụ như khe hỡ , loại vòng bi koyo, skf, nsk, ntn, công suất
Nếu bạn thiết kế thì phải tính toán dựa trên các nhân tố : công suất trên trục, số vòng quay, điều kiện làm việc, khả năng tải động, điều kiện bảo trì, và tính theo tuổi thọ là 20000 giờ. Bởi chỉ có thế bạn mới có thể sử dụng đúng và chính xác công dụng của vong bi cong nghiep.
Và tuyển mộ điều khá thú vị nhân tiện đây đơn vị cũng nói luôn, thậm chí là câu hỏi khá thú vị của nhiều khách hàng, cá nhân.
Làm cách nào nhà sinh sản bạc đạn đặt được viên bi vào khe giữa của vong bi ?
Để là được như thế là do: Vòng trong và vòng ngoài của vong bi đều phải được chế tạo, gia công, hoàn thành trước khi cho bi vào. Các viên bi được cho vào chỉ về một phía của hai vòng trong và vòng ngoài . Sau đó chúng mới được dàn ra xung loanh quanh . Người ta dùng hai rế thép ép vào hai bên để các vòng bi cách đều nhau . chung cục họ đính hai vòng rế đó lại với nhau bằng kẹp hay bằng cách hàn điểm.
Đặc biệt là hai khung tròn kim khí mà ở giữa có nhiều viên bi , giúp hai khung tròn này quay dễ dàng với bất cứ tốc độ nào , cách khác là hộ chế các viên bi và hai khung kim khí , rồi đặt các viên bi vào giữa hai khung kim khí , cho thêm chất nhờn của dầu mỡ công nghiệp , rốt cuộc dùng " máy móc " ép chúng với nhau .

Vong bi cong nghiep chỉ là tên gọi của các loại ổ lăn, để phân biệt với loại ổ trượt. Do chúng được gọi như vậy là vì bên trong các ổ trượt này có các "cục đạn" ( hình cầu hoặc hình trụ hoặc trụ côn hoặc trụ thẳng ) nhằm tạo ra độ ma sát lăn cho ổ trượt.

Vong bi chỉ là tên gọi của các loại ổ lăn, để phân biệt với loại ổ trượt. Do chúng được gọi như vậy là vì bên trong các ổ trượt này có các "cục đạn" ( hình cầu hoặc hình trụ hoặc trụ côn hoặc trụ thẳng ) nhằm tạo ra độ ma sát lăn cho ổ trượt.
Loại ma sát lăn này có độ lớn nhỏ hơn nhiều so với ổ trượt. Việc vong bi hư hỏng nếu không được thay thế sớm sẽ làm ảnh hưởng các phòng ban tác động.
Các tham số trong vong bi như 6206 ZZ hay 6206 2RS có ý nghĩa như thế nào?
- Tính từ phải thì : hai số đầu tiên chỉ kích thước vòng trong ứng với kích thước trục, số thứ ba là hạng ổ bi :
+ 8 , 9 là siêu nhẹ.
+ 1 ,7 là đặc biệt nhẹ.
+ 2 ,5 là vòng bi hạng nhẹ.
+ 3 ,6 là hạng trung.
+ 4 là hạng nặng.
- Số thứ tư là chỉ loại ổ bi, 0 là ổ bi đỡ 1 dãy, 1 là vòng bi đỡ lòng cầu 2 dãy, 2 là ổ bi đỡ bi đũa, 3 là ổ bi đũa lòng cầu 2 dãy, 4 là vòng bi kim, 5 là ổ đỡ trụ xoắn, 6 là vòng bi đỡ chặn , 7 là vòng bi đỡ côn , ...
- Hai chữ cuối ZZ là vòng bi có nắp chặn mỡ cả 2 phía , 2RS là có nắp chặn chịu áp lực ...
- Z hay ZZ hay 2RS là thông số để chỉ bạc đạn có 1 hay 2 nắp che mỡ.
ngoài ra còn có nhiều ký hiệu để bộc lộ các tham số khác nữa , tỉ dụ như khe hỡ , loại vong bi cong nghiep koyo, skf, nsk, ntn, công suất
Nếu bạn thiết kế thì phải tính toán dựa trên các nguyên tố : công suất trên trục, số vòng quay, điều kiện làm việc, khả năng tải động, điều kiện bảo trì, và tính theo tuổi thọ là 20000 giờ. Bởi chỉ có thế bạn mới có thể sử dụng đúng và chuẩn xác công dụng của vong bi.
Và chiêu mộ điều khá thú vị nhân tiện đây chúng tôi cũng nói luôn, thậm chí là câu hỏi khá thú vị của nhiều khách hàng, cá nhân.
Làm cách nào nhà sản xuất bạc đạn đặt được viên bi vào khe giữa của vong bi ?
Để là được như thế là do: Vòng trong và vòng ngoài của vong bi cong nghiep đều phải được chế tác, gia công, hoàn tất trước khi cho bi vào. Các viên bi được cho vào chỉ về một phía của hai vòng trong và vòng ngoài . Sau đó chúng mới được dàn ra xung nói quanh . Người ta dùng hai rế thép ép vào hai bên để các vòng bi cách đều nhau . rút cuộc họ đính hai vòng rế đó lại với nhau bằng kẹp hay bằng cách hàn điểm.
Đặc biệt là hai sườn tròn kim khí mà ở giữa có nhiều viên bi , giúp hai khuông tròn này quay dễ dàng với bất cứ tốc độ nào , cách khác là hộ chế các viên bi và hai khuông kim khí , rồi đặt các viên bi vào giữa hai sườn kim loại , cho thêm chất nhờn của dầu mỡ công nghiệp , cuối cùng dùng " máy móc " ép chúng với nhau .

Vong bi cong nghiep chỉ là tên gọi của các loại ổ lăn, để phân biệt với loại ổ trượt. Do chúng được gọi như vậy là vì bên trong các ổ trượt này có các "cục đạn" ( hình cầu hoặc hình trụ hoặc trụ côn hoặc trụ thẳng ) nhằm tạo ra độ ma sát lăn cho ổ trượt.

Vong bi cong nghiep chỉ là tên gọi của các loại ổ lăn, để phân biệt với loại ổ trượt. Do chúng được gọi như vậy là vì bên trong các ổ trượt này có các "cục đạn" ( hình cầu hoặc hình trụ hoặc trụ côn hoặc trụ thẳng ) nhằm tạo ra độ ma sát lăn cho ổ trượt.
Loại ma sát lăn này có độ lớn nhỏ hơn nhiều so với ổ trượt. Việc vòng bi hư hỏng nếu không được thay thế sớm sẽ làm tương tác các bộ phận tương tác.
Các tham số trong vong bi cong nghiep như 6206 ZZ hay 6206 2RS có ý nghĩa như thế nào?
- Tính từ phải thì : hai số đầu thủ chỉ kích tấc vòng trong ứng với kích tấc trục, số thứ ba là hạng ổ bi :
+ 8 , 9 là siêu nhẹ.
+ 1 ,7 là đặc biệt nhẹ.
+ 2 ,5 là vòng bi hạng nhẹ.
+ 3 ,6 là hạng trung.
+ 4 là hạng nặng.
- Số thứ tư là chỉ loại vòng bi, 0 là ổ bi đỡ 1 dãy, 1 là ổ bi đỡ lòng cầu 2 dãy, 2 là vòng bi đỡ bi đũa, 3 là vòng bi đũa lòng cầu 2 dãy, 4 là ổ bi kim, 5 là ổ đỡ trụ xoắn, 6 là ổ bi đỡ chặn , 7 là ổ bi đỡ côn , ...
- Hai chữ cuối ZZ là vòng bi có nắp chặn mỡ cả 2 phía , 2RS là có nắp chặn chịu áp lực ...
- Z hay ZZ hay 2RS là thông số để chỉ bạc đạn có 1 hay 2 nắp che mỡ.
bên cạnh đó còn có nhiều ký hiệu để diễn tả các tham số khác nữa , thí dụ như khe hỡ , loại vòng bi koyo, skf, nsk, ntn, công suất
Nếu bạn thiết kế thì phải tính toán dựa trên các nguyên tố : công suất trên trục, số vòng quay, điều kiện làm việc, khả năng tải động, điều kiện bảo trì, và tính theo tuổi thọ là 20000 giờ. Bởi chỉ có thế bạn mới có thể sử dụng đúng và chuẩn xác công dụng của vòng bi công nghiệp.
Và tuyển mộ điều khá thú vị luôn tiện đây dịch vụ cũng nói luôn, thậm chí là câu hỏi khá thú vị của nhiều khách hàng, cá nhân.
Làm cách nào nhà sản xuất bạc đạn đặt được viên bi vào khe giữa của vong bi ?
Để là được như thế là do: Vòng trong và vòng ngoài của vòng bi công nghiệp đều phải được chế tạo, gia công, hoàn tất trước khi cho bi vào. Các viên bi được cho vào chỉ về một phía của hai vòng trong và vòng ngoài . Sau đó chúng mới được dàn ra xung vòng quanh . Người ta dùng hai rế thép ép vào hai bên để các vong bi cách đều nhau . cuối cùng họ đính hai vòng rế đó lại với nhau bằng kẹp hay bằng cách hàn điểm.
Đặc biệt là hai khuông tròn kim khí mà ở giữa có nhiều viên bi , giúp hai khung tròn này quay dễ dàng với bất cứ tốc độ nào , cách khác là hộ chế các viên bi và hai sườn kim loại , rồi đặt các viên bi vào giữa hai khung kim khí , cho thêm chất nhờn của dầu mỡ công nghiệp , chung cục dùng " máy móc " ép chúng với nhau .

Vòng bi chỉ là tên gọi của các loại ổ lăn, để phân biệt với loại ổ trượt. Do chúng được gọi như vậy là vì bên trong các ổ trượt này có các "cục đạn" ( hình cầu hoặc hình trụ hoặc trụ côn hoặc trụ thẳng ) nhằm tạo ra độ ma sát lăn cho ổ trượt.

Vong bi chỉ là tên gọi của các loại ổ lăn, để phân biệt với loại ổ trượt. Do chúng được gọi như vậy là vì bên trong các ổ trượt này có các "cục đạn" ( hình cầu hoặc hình trụ hoặc trụ côn hoặc trụ thẳng ) nhằm tạo ra độ ma sát lăn cho ổ trượt.
Loại ma sát lăn này có độ lớn nhỏ hơn nhiều so với ổ trượt. Việc vong bi hư hỏng nếu không được thay thế sớm sẽ làm ảnh hưởng các phòng ban tác động.
Các thông số trong vòng bi như 6206 ZZ hay 6206 2RS có ý nghĩa như thế nào?
- Tính từ phải thì : hai số đầu thủ chỉ kích thước vòng trong ứng với kích thước trục, số thứ ba là hạng vòng bi :
+ 8 , 9 là siêu nhẹ.
+ 1 ,7 là đặc biệt nhẹ.
+ 2 ,5 là vòng bi hạng nhẹ.
+ 3 ,6 là hạng trung.
+ 4 là hạng nặng.
- Số thứ tư là chỉ loại ổ bi, 0 là vòng bi đỡ 1 dãy, 1 là ổ bi đỡ lòng cầu 2 dãy, 2 là vòng bi đỡ bi đũa, 3 là ổ bi đũa lòng cầu 2 dãy, 4 là vòng bi kim, 5 là ổ đỡ trụ xoắn, 6 là vòng bi đỡ chặn , 7 là ổ bi đỡ côn , ...
- Hai chữ cuối ZZ là ổ bi có nắp chặn mỡ cả 2 phía , 2RS là có nắp chặn chịu áp lực ...
- Z hay ZZ hay 2RS là tham số để chỉ bạc đạn có 1 hay 2 nắp che mỡ.
ngoại giả còn có nhiều ký hiệu để diễn tả các thông số khác nữa , thí dụ như khe hỡ , loại vòng bi koyo, skf, nsk, ntn, công suất
Nếu bạn thiết kế thì phải tính toán dựa trên các nguyên tố : công suất trên trục, số vòng quay, điều kiện làm việc, khả năng chuyển vận động, điều kiện bảo trì, và tính theo tuổi thọ là 20000 giờ. Bởi chỉ có thế bạn mới có thể sử dụng đúng và chính xác công dụng của vong bi.
Và chiêu tập điều khá thú vị nhân tiện đây chúng tôi cũng nói luôn, thậm chí là câu hỏi khá thú vị của nhiều khách hàng, cá nhân.
Làm cách nào nhà sinh sản bạc đạn đặt được viên bi vào khe giữa của vong bi cong nghiep ?
Để là được như thế là do: Vòng trong và vòng ngoài của vòng bi đều phải được chế tạo, gia công, hoàn thành trước khi cho bi vào. Các viên bi được cho vào chỉ về một phía của hai vòng trong và vòng ngoài . Sau đó chúng mới được dàn ra xung loanh quanh . Người ta dùng hai rế thép ép vào hai bên để các vong bi cong nghiep cách đều nhau . chung cục họ đính hai vòng rế đó lại với nhau bằng kẹp hay bằng cách hàn điểm.
Đặc biệt là hai khuông tròn kim loại mà ở giữa có nhiều viên bi , giúp hai sườn tròn này quay dễ dàng với bất cứ tốc độ nào , cách khác là hộ chế các viên bi và hai sườn kim loại , rồi đặt các viên bi vào giữa hai khuông kim khí , cho thêm chất nhờn của dầu mỡ công nghiệp , chung cuộc dùng " máy móc " ép chúng với nhau .

Nhìn vào bảng xếp hạng thứ tự trên ta có thể thấy đứng ở top 10 Nhật Bản có 5 hãng, Mỹ có 2 hãng, Đức có 2 hãng,Thụy Điển 1 hãng,trong đó hãng vòng bi lớn nhất đứng ở vị trí số 1 là vòng bi SKF,doanh thu hàng năm đạt 5 tỷ USD,chiếm 14,3% doanh thu hàng năm của thế giới.

STT

Tên hãng

Số xưởng sản xuất

Doanh thu năm (trăm triệu USD)

1

SKF

90

50

2

NSK

28

44

3

KOYO

17

32

4

NTN

27

29

5

NMB

22

27

6

TIMKEN

24

24

7

FAG

62

20

8

INA

16

15

9

NACHI

14

14

10

TORRINGTON

28

10

Nhìn vào bảng xếp hạng thứ tự trên ta có thể thấy đứng ở top 10 Nhật Bản có 5 hãng, Mỹ có 2 hãng, Đức có 2 hãng,Thụy Điển 1 hãng,trong đó hãng vòng bi lớn nhất đứng ở vị trí số 1 là vòng bi SKF,doanh thu hàng năm đạt 5 tỷ USD,chiếm 14,3% doanh thu hàng năm của thế giới.
Ở vị trí thấp nhất của bảng thứ tự là hãng vòng bi TORRINGTON của Mỹ,doanh thu hàng năm đạt 1 tỷ USD,chiếm 2.9% daonh thu hàng năm của thế giới.

      SKF là tập đoàn cung cấp vong bi ntn lớn nhất ở các nước Tây Âu,châu Mỹ La Tinh , Châu Phi và Trung Đông ,tức chiếm 1/3 thị phần thế giới ; Ở Mỹ  thì sản phẩm vòng bi của TIMKEN đứng đầu chiếm 22% thị phần,tiếp đó là SKF và TORRINGTON chiếm 2% thị phần ; ở các nước Châu Á (không bao gồm Nhật Bản) thị phần SKF là 17% ; NSK là nhà cung cấp lớn nhất ở Nhật Bản, thị phần SKF ở đây là 2% ; ở các nước Trung Âu, Đông Âu và Trung Quốc vòng bi của các hãng nội địa chiếm lĩnh thị trường.
 Tại Việt nam công ty Hùng Anh là nhà phân phối vòng bi ntn, gối đỡ và ổ đỡ, dầu mỡ công nghiệp, xích công nghiệp cho gần 20 hãng vòng bi nổi tiếng thế giới như SKF, KOYO, NTN, NSK, TIMKEN, FAG, NMB, ...v.v. Xin
Quý khách hãy liên hệ với bộ phận kinh doanh và cung cấp cho chúng tôi Maker (Nhà SX), Model (Quy cách-Mã sản phẩm) -> để có báo giá cạnh tranh nhất và thời gian giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.
Xem thêm vòng bi nsk
http://hunganhltd.com.vn/vong-bi-cong-nghiep
Nhìn vào bảng xếp hạng trật tự trên ta có thể thấy đứng ở top 10 Nhật Bản có 5 hãng, Mỹ có 2 hãng, Đức có 2 hãng,Thụy Điển 1 hãng,trong đó hãng vong bi cong nghiep lớn nhất đứng ở vị trí số 1 là vong bi cong nghiep SKF,doanh thu hàng năm đạt 5 tỷ USD,chiếm 14,3% doanh thu hàng năm của thế giới.

STT
Tên hãng
Số xưởng sản xuất
Doanh thu năm (trăm triệu USD)
1
SKF
90
50
2
NSK
28
44
3
KOYO
17
32
4
NTN
27
29
5
NMB
22
27
6
TIMKEN
24
24
7
FAG
62
20
8
INA
16
15
9
NACHI
14
14
10
TORRINGTON
28
10
Nhìn vào bảng xếp hạng trật tự trên ta có thể thấy đứng ở top 10 Nhật Bản có 5 hãng, Mỹ có 2 hãng, Đức có 2 hãng,Thụy Điển 1 hãng,trong đó hãng vòng bi công nghiệp lớn nhất đứng ở vị trí số 1 là vong bi SKF,doanh thu hàng năm đạt 5 tỷ USD,chiếm 14,3% doanh thu hàng năm của thế giới.
Ở vị trí thấp nhất của bảng trật tự là hãng vong bi cong nghiep TORRINGTON của Mỹ,doanh thu hàng năm đạt 1 tỷ USD,chiếm 2.9% daonh thu hàng năm của thế giới.

SKF là tập đoàn cung cấp vong bi lớn nhất ở các nước Tây Âu,châu Mỹ La Tinh , Châu Phi và Trung Đông ,tức chiếm 1/3 thị phần thế giới ; Ở Mỹ thì sản phẩm vong bi cong nghiep của TIMKEN đứng đầu chiếm 22% thị phần,tiếp đó là SKF và TORRINGTON chiếm 2% thị phần ; ở các nước Châu Á (không bao gồm Nhật Bản) thị phần SKF là 17% ; NSK là nhà cung cấp lớn nhất ở Nhật Bản, thị phần SKF ở đâu là 2% ; ở các nước Trung Âu, Đông Âu và Trung Quốc vòng bi của các hãng nội địa chiếm lĩnh thị trường.
Tại Việt nam đơn vị Hùng Anh là nhà phân phối vong bi, gối đỡ và ổ đỡ, dầu mỡ công nghiệp, xích công nghiệp cho gần 20 hãng vong bi lừng danh thế giới như SKF, KOYO, NTN, NSK, TIMKEN, FAG, NMB, ...v.v. Xin
Quý khách hãy liên can với bộ phận kinh doanh và cung cấp cho chúng tôi Maker (Nhà SX), Model (Quy cách-Mã sản phẩm) -> để có báo giá cạnh tranh nhất và thời gian giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.
Nhìn vào bảng xếp hạng thứ tự trên ta có thể thấy đứng ở top 10 Nhật Bản có 5 hãng, Mỹ có 2 hãng, Đức có 2 hãng,Thụy Điển 1 hãng,trong đó hãng vòng bi lớn nhất đứng ở vị trí số 1 là vòng bi công nghiệp SKF,doanh thu hàng năm đạt 5 tỷ USD,chiếm 14,3% doanh thu hàng năm của thế giới.

STT
Tên hãng
Số xưởng sinh sản
Doanh thu năm (trăm triệu USD)
1
SKF
90
50
2
NSK
28
44
3
KOYO
17
32
4
NTN
27
29
5
NMB
22
27
6
TIMKEN
24
24
7
FAG
62
20
8
INA
16
15
9
NACHI
14
14
10
TORRINGTON
28
10
Nhìn vào bảng xếp hạng thứ tự trên ta có thể thấy đứng ở top 10 Nhật Bản có 5 hãng, Mỹ có 2 hãng, Đức có 2 hãng,Thụy Điển 1 hãng,trong đó hãng vong bi cong nghiep lớn nhất đứng ở vị trí số 1 là vong bi SKF,doanh thu hàng năm đạt 5 tỷ USD,chiếm 14,3% doanh thu hàng năm của thế giới.
Ở vị trí thấp nhất của bảng trật tự là hãng vòng bi TORRINGTON của Mỹ,doanh thu hàng năm đạt 1 tỷ USD,chiếm 2.9% daonh thu hàng năm của thế giới.

SKF là tập đoàn cung cấp vong bi lớn nhất ở các nước Tây Âu,châu Mỹ La Tinh , Châu Phi và Trung Đông ,tức chiếm 1/3 thị phần thế giới ; Ở Mỹ thì sản phẩm vòng bi công nghiệp của TIMKEN đứng đầu chiếm 22% thị phần,tiếp đó là SKF và TORRINGTON chiếm 2% thị phần ; ở các nước Châu Á (không bao gồm Nhật Bản) thị phần SKF là 17% ; NSK là nhà cung cấp lớn nhất ở Nhật Bản, thị phần SKF ở đây là 2% ; ở các nước Trung Âu, Đông Âu và Trung Quốc vòng bi công nghiệp của các hãng nội địa chiếm lĩnh thị trường.
Tại Việt nam doanh nghiệp Hùng Anh là nhà phân phối vong bi, gối đỡ và ổ đỡ, dầu mỡ công nghiệp, xích công nghiệp cho gần 20 hãng vòng bi lừng danh thế giới như SKF, KOYO, NTN, NSK, TIMKEN, FAG, NMB, ...v.v. Xin
Quý khách hãy can hệ với phòng ban kinh doanh và cung cấp cho đơn vị Maker (Nhà SX), Model (Quy cách-Mã sản phẩm) -> để có báo giá cạnh tranh nhất và thời gian giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.
Nhìn vào bảng xếp hạng thứ tự trên ta có thể thấy đứng ở top 10 Nhật Bản có 5 hãng, Mỹ có 2 hãng, Đức có 2 hãng,Thụy Điển 1 hãng,trong đó hãng vong bi cong nghiep lớn nhất đứng ở vị trí số 1 là vòng bi công nghiệp SKF,doanh thu hàng năm đạt 5 tỷ USD,chiếm 14,3% doanh thu hàng năm của thế giới.

STT
Tên hãng
Số xưởng sản xuất
Doanh thu năm (trăm triệu USD)
1
SKF
90
50
2
NSK
28
44
3
KOYO
17
32
4
NTN
27
29
5
NMB
22
27
6
TIMKEN
24
24
7
FAG
62
20
8
INA
16
15
9
NACHI
14
14
10
TORRINGTON
28
10
Nhìn vào bảng xếp hạng thứ tự trên ta có thể thấy đứng ở top 10 Nhật Bản có 5 hãng, Mỹ có 2 hãng, Đức có 2 hãng,Thụy Điển 1 hãng,trong đó hãng vong bi cong nghiep lớn nhất đứng ở vị trí số 1 là vòng bi SKF,doanh thu hàng năm đạt 5 tỷ USD,chiếm 14,3% doanh thu hàng năm của thế giới.
Ở vị trí thấp nhất của bảng trật tự là hãng vong bi TORRINGTON của Mỹ,doanh thu hàng năm đạt 1 tỷ USD,chiếm 2.9% daonh thu hàng năm của thế giới.

SKF là tập đoàn cung cấp vong bi lớn nhất ở các nước Tây Âu,châu Mỹ La Tinh , Châu Phi và Trung Đông ,tức chiếm 1/3 thị phần thế giới ; Ở Mỹ thì sản phẩm vòng bi của TIMKEN đứng đầu chiếm 22% thị phần,tiếp đó là SKF và TORRINGTON chiếm 2% thị phần ; ở các nước Châu Á (không bao gồm Nhật Bản) thị phần SKF là 17% ; NSK là nhà cung cấp lớn nhất ở Nhật Bản, thị phần SKF ở đâu là 2% ; ở các nước Trung Âu, Đông Âu và Trung Quốc vong bi cong nghiep của các hãng nội địa chiếm lĩnh thị trường.
Tại Việt nam đơn vị Hùng Anh là nhà phân phối vòng bi, gối đỡ và ổ đỡ, dầu mỡ công nghiệp, xích công nghiệp cho gần 20 hãng vong bi cong nghiep nức danh thế giới như SKF, KOYO, NTN, NSK, TIMKEN, FAG, NMB, ...v.v. Xin
Quý khách hãy can dự với bộ phận kinh doanh và cung cấp cho đơn vị Maker (Nhà SX), Model (Quy cách-Mã sản phẩm) -> để có báo giá cạnh tranh nhất và thời gian giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.
Nhìn vào bảng xếp hạng trật tự trên ta có thể thấy đứng ở top 10 Nhật Bản có 5 hãng, Mỹ có 2 hãng, Đức có 2 hãng,Thụy Điển 1 hãng,trong đó hãng vòng bi lớn nhất đứng ở vị trí số 1 là vòng bi công nghiệp SKF,doanh thu hàng năm đạt 5 tỷ USD,chiếm 14,3% doanh thu hàng năm của thế giới.

STT
Tên hãng
Số xưởng sinh sản
Doanh thu năm (trăm triệu USD)
1
SKF
90
50
2
NSK
28
44
3
KOYO
17
32
4
NTN
27
29
5
NMB
22
27
6
TIMKEN
24
24
7
FAG
62
20
8
INA
16
15
9
NACHI
14
14
10
TORRINGTON
28
10
Nhìn vào bảng xếp hạng trật tự trên ta có thể thấy đứng ở top 10 Nhật Bản có 5 hãng, Mỹ có 2 hãng, Đức có 2 hãng,Thụy Điển 1 hãng,trong đó hãng vòng bi công nghiệp lớn nhất đứng ở vị trí số 1 là vòng bi SKF,doanh thu hàng năm đạt 5 tỷ USD,chiếm 14,3% doanh thu hàng năm của thế giới.
Ở vị trí thấp nhất của bảng thứ tự là hãng vòng bi TORRINGTON của Mỹ,doanh thu hàng năm đạt 1 tỷ USD,chiếm 2.9% daonh thu hàng năm của thế giới.

SKF là tập đoàn cung cấp vong bi lớn nhất ở các nước Tây Âu,châu Mỹ La Tinh , Châu Phi và Trung Đông ,tức chiếm 1/3 thị phần thế giới ; Ở Mỹ thì sản phẩm vong bi cong nghiep của TIMKEN đứng đầu chiếm 22% thị phần,tiếp đó là SKF và TORRINGTON chiếm 2% thị phần ; ở các nước Châu Á (không bao gồm Nhật Bản) thị phần SKF là 17% ; NSK là nhà cung cấp lớn nhất ở Nhật Bản, thị phần SKF tại đây là 2% ; ở các nước Trung Âu, Đông Âu và Trung Quốc vòng bi của các hãng nội địa chiếm lĩnh thị trường.
Tại Việt nam đơn vị Hùng Anh là nhà phân phối vong bi, gối đỡ và ổ đỡ, dầu mỡ công nghiệp, xích công nghiệp cho gần 20 hãng vong bi cong nghiep lừng danh thế giới như SKF, KOYO, NTN, NSK, TIMKEN, FAG, NMB, ...v.v. Xin
Quý khách hãy liên quan với phòng ban kinh doanh và cung cấp cho công ty Maker (Nhà SX), Model (Quy cách-Mã sản phẩm) -> để có báo giá cạnh tranh nhất và thời kì giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.
Nhìn vào bảng xếp hạng trật tự trên ta có thể thấy đứng ở top 10 Nhật Bản có 5 hãng, Mỹ có 2 hãng, Đức có 2 hãng,Thụy Điển 1 hãng,trong đó hãng vong bi lớn nhất đứng ở vị trí số 1 là vong bi SKF,doanh thu hàng năm đạt 5 tỷ USD,chiếm 14,3% doanh thu hàng năm của thế giới.

STT
Tên hãng
Số xưởng sản xuất
Doanh thu năm (trăm triệu USD)
1
SKF
90
50
2
NSK
28
44
3
KOYO
17
32
4
NTN
27
29
5
NMB
22
27
6
TIMKEN
24
24
7
FAG
62
20
8
INA
16
15
9
NACHI
14
14
10
TORRINGTON
28
10
Nhìn vào bảng xếp hạng thứ tự trên ta có thể thấy đứng ở top 10 Nhật Bản có 5 hãng, Mỹ có 2 hãng, Đức có 2 hãng,Thụy Điển 1 hãng,trong đó hãng vong bi lớn nhất đứng ở vị trí số 1 là vòng bi SKF,doanh thu hàng năm đạt 5 tỷ USD,chiếm 14,3% doanh thu hàng năm của thế giới.
Ở vị trí thấp nhất của bảng trật tự là hãng vong bi cong nghiep TORRINGTON của Mỹ,doanh thu hàng năm đạt 1 tỷ USD,chiếm 2.9% daonh thu hàng năm của thế giới.

SKF là tập đoàn cung cấp vòng bi công nghiệp lớn nhất ở các nước Tây Âu,châu Mỹ La Tinh , Châu Phi và Trung Đông ,tức chiếm 1/3 thị phần thế giới ; Ở Mỹ thì sản phẩm vong bi của TIMKEN đứng đầu chiếm 22% thị phần,tiếp đó là SKF và TORRINGTON chiếm 2% thị phần ; ở các nước Châu Á (không bao gồm Nhật Bản) thị phần SKF là 17% ; NSK là nhà cung cấp lớn nhất ở Nhật Bản, thị phần SKF tại đây là 2% ; ở các nước Trung Âu, Đông Âu và Trung Quốc vong bi của các hãng nội địa chiếm lĩnh thị trường.
Tại Việt nam công ty Hùng Anh là nhà phân phối vong bi cong nghiep, gối đỡ và ổ đỡ, dầu mỡ công nghiệp, xích công nghiệp cho gần 20 hãng vong bi cong nghiep nức danh thế giới như SKF, KOYO, NTN, NSK, TIMKEN, FAG, NMB, ...v.v. Xin
Quý khách hãy hệ trọng với bộ phận kinh doanh và cung cấp cho dịch vụ Maker (Nhà SX), Model (Quy cách-Mã sản phẩm) -> để có báo giá cạnh tranh nhất và thời kì giao hàng nhanh nhất trên toàn quốc.

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Rãnh chạy bi của bạc đạn có hình cầu, tâm nằm trên trục bạc đạn. nên góc nghiêng của vòng bi nsk đạt 45độ . Nên vòng bi chà cà na này có thể chịu được lực dọc trục lớn và lực hướng tâm.
Loại vòng bi chà cà na này đã được cải tiến cấu trúc bên trong, nó cho phép bạc đạn chạy ở vận tốc cao. vòng bi nsk này ứng dụng nhiều trong máy ép, máy đúc, bơm trục đứng,...
Công ty chúng tôi luôn tự tin là nhà phân phối chính hãng vòng bi NACHI, SKF, FAG, KOYO,... có giá cả tốt nhất dịch vụ hoàn hảo hàng đầu.
Hãy liên hệ ngay để được phục vụ:
Hotline: 0916013869           Email: hunganhltd01@gmail.com
Chúng tôi luôn tự tin có thể đáp ứng đơn hàng của quý khách nhanh chóng chuẩn xác. Phương châm hoạt động của Công ty chúng tôi là  Giá cả  tốt nhất - Chất lượng hàng đầu - Dịch vụ hoàn hảo.
Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghiệp Hùng Anh  Kính chúc Quý khách hàng
AN KHANG THỊNH VƯỢNG!
Xin chân thành cảm ơn!
Xem thêm vòng bi nsk
http://hunganhltd.com.vn/vong-bi-cong-nghiep
Rãnh chạy bi của bạc đạn có hình cầu, tâm nằm trên trục bạc đạn. Nên góc nghiêng của vong bi đạt 45độ . Nên vong bi cong nghiep chà cà na này có thể chịu được lực dọc trục lớn và lực hướng tâm.
Loại vong bi cong nghiep chà cà na này đã được cải tiến cấu trúc bên trong, nó cho phép bạc đạn chạy ở véc tơ vận tốc tức thời cao. vong bi cong nghiep này áp dụng nhiều trong máy ép, máy đúc, bơm trục đứng,...
Công ty chúng tôi luôn tự tín là nhà phân phối chính hãng vong bi cong nghiep NACHI, SKF, FAG, KOYO,... có giá cả tốt nhất giao dịch hoàn hảo hàng đầu.
Hãy can dự ngay để được phục vụ:
Hotline: 0916013869 Email: hunganhltd01@gmail.com
Đơn vị luôn tự tín có thể đáp ứng đơn hàng của quý khách mau chóng tiêu chuẩn. Phương châm hoạt động của doanh nghiệp chúng tôi là Giá cả tốt nhất - Chất lượng hàng đầu - dịch vụ hoàn hảo.
công ty TNHH thương nghiệp Công Nghiệp Hùng Anh Kính chúc Quý khách hàng
AN KHANG phồn thịnh VƯỢNG!
Xin chân thành cảm ơn!

Rãnh chạy bi của bạc đạn có hình cầu, tâm nằm trên trục bạc đạn. Nên góc nghiêng của vòng bi công nghiệp đạt 45độ . Nên vòng bi chà cà na này có thể chịu được lực dọc trục lớn và lực hướng tâm.
Loại vong bi cong nghiep chà cà na này đã được cải tiến cấu trúc bên trong, nó cho phép bạc đạn chạy ở véc tơ vận tốc tức thời cao. vong bi cong nghiep này ứng dụng nhiều trong máy ép, máy đúc, bơm trục đứng,...
Công ty công ty luôn tự tin là nhà phân phối chính hãng vong bi cong nghiep NACHI, SKF, FAG, KOYO,... có giá cả tốt nhất giao dịch hoàn hảo hàng đầu.
Hãy hệ trọng ngay để được phục vụ:
Hotline: 0916013869 Email: hunganhltd01@gmail.com
Chúng tôi luôn tự tin có thể đáp ứng đơn hàng của quý khách mau chóng tiêu chuẩn. Phương châm hoạt động của công ty chúng tôi là Giá cả tốt nhất - Chất lượng hàng đầu - giao dịch hoàn hảo.
doanh nghiệp TNHH thương mại Công Nghiệp Hùng Anh Kính chúc Quý khách hàng
AN KHANG phồn thịnh VƯỢNG!
Xin tình thực cảm ơn!

Rãnh chạy bi của bạc đạn có hình cầu, tâm nằm trên trục bạc đạn. Nên góc nghiêng của vòng bi đạt 45độ . Nên vong bi cong nghiep chà cà na này có thể chịu được lực dọc trục lớn và lực hướng tâm.
Loại vong bi cong nghiep chà cà na này đã được cải tiến cấu trúc bên trong, nó cho phép bạc đạn chạy ở vận tốc cao. vòng bi này ứng dụng nhiều trong máy ép, máy đúc, bơm trục đứng,...
Đơn vị chúng tôi luôn tự tin là nhà phân phối chính hãng vong bi cong nghiep NACHI, SKF, FAG, KOYO,... có giá cả tốt nhất giao dịch hoàn hảo hàng đầu.
Hãy liên hệ ngay để được phục vụ:
Hotline: 0916013869 Email: hunganhltd01@gmail.com
Dịch vụ luôn tự tin có thể đáp ứng đơn hàng của quý khách chóng vánh chính xác. Phương châm hoạt động của tổ chức công ty là Giá cả tốt nhất - Chất lượng hàng đầu - dịch vụ hoàn hảo.
tổ chức TNHH thương nghiệp Công Nghiệp Hùng Anh Kính chúc Quý khách hàng
AN KHANG phồn thịnh VƯỢNG!
Xin tình thực cảm ơn!

Rãnh chạy bi của bạc đạn có hình cầu, tâm nằm trên trục bạc đạn. Nên góc nghiêng của vòng bi công nghiệp đạt 45độ . Nên vòng bi chà cà na này có thể chịu được lực dọc trục lớn và lực hướng tâm.
Loại vong bi chà cà na này đã được cải tiến cấu trúc bên trong, nó cho phép bạc đạn chạy ở vận tốc cao. vòng bi này ứng dụng nhiều trong máy ép, máy đúc, bơm trục đứng,...
Đơn vị đơn vị luôn tự tín là nhà phân phối chính hãng vong bi cong nghiep NACHI, SKF, FAG, KOYO,... có giá cả tốt nhất dịch vụ hoàn hảo hàng đầu.
Hãy liên hệ ngay để được phục vụ:
Hotline: 0916013869 Email: hunganhltd01@gmail.com
Chúng tôi luôn tự tin có thể đáp ứng đơn hàng của quý khách nhanh chóng tiêu chuẩn. Phương châm hoạt động của công ty dịch vụ là Giá cả tốt nhất - Chất lượng hàng đầu - dịch vụ hoàn hảo.
đơn vị TNHH thương nghiệp Công Nghiệp Hùng Anh Kính chúc Quý khách hàng
AN KHANG hưng vượng VƯỢNG!
Xin thật tình cảm ơn!

Rãnh chạy bi của bạc đạn có hình cầu, tâm nằm trên trục bạc đạn. Nên góc nghiêng của vòng bi công nghiệp đạt 45độ . Nên vòng bi công nghiệp chà cà na này có thể chịu được lực dọc trục lớn và lực hướng tâm.
Loại vòng bi công nghiệp chà cà na này đã được cải tiến cấu trúc bên trong, nó cho phép bạc đạn chạy ở vận tốc cao. vòng bi công nghiệp này ứng dụng nhiều trong máy ép, máy đúc, bơm trục đứng,...
Đơn vị đơn vị luôn tự tin là nhà phân phối chính hãng vong bi NACHI, SKF, FAG, KOYO,... có giá cả tốt nhất giao dịch hoàn hảo hàng đầu.
Hãy liên hệ ngay để được phục vụ:
Hotline: 0916013869 Email: hunganhltd01@gmail.com
Chúng tôi luôn tự tin có thể đáp ứng đơn hàng của quý khách mau chóng chính xác. Phương châm hoạt động của tổ chức dịch vụ là Giá cả tốt nhất - Chất lượng hàng đầu - giao dịch hoàn hảo.
đơn vị TNHH thương nghiệp Công Nghiệp Hùng Anh Kính chúc Quý khách hàng
AN KHANG hưng vượng VƯỢNG!
Xin chân tình cảm ơn!

Hầu hết chúng ta khi sử dụng vòng bi nsk  lắp máy đều không xác định được khi nào thì vòng bi bị hỏng để thay thế, hoặc khi hoạt động quá nhiều thì vòng bi sẽ bị mòn. Vậy làm cách nào để biết được độ mòn của vòng bi?
·   Mỗi loại vòng bi được chế tạo với một khe hở bên trong( độ rơ) nhất định theo tiêu chuẩn. VIệc đo, kiểm tra khe hở này đòi hỏi các thiết bị chuyên dùng có độ chính xác cao.

Hầu hết chúng ta khi sử dụng vòng bi nsk lắp máy đều không xác định được khi nào thì vòng bi bị hỏng để thay thế, hoặc khi hoạt động quá nhiều thì vòng bi sẽ bị mòn. Vậy làm cách nào để biết được độ mòn của vòng bi?
Mỗi loại vòng bi nsk được chế tạo với một khe hở bên trong( độ rơ) nhất định theo tiêu chuẩn. VIệc đo, kiểm tra khe hở này đòi hỏi các thiết bị chuyên dùng có độ chính xác cao. Việc kiểm tra độ mòn bằng phương pháp ép chì như một số nơi đang áp dụng hiện không được khuyến cáo vì đọ chính xác không cao. Thông thướng sau một quá trình hoạt động, độ mòn của vòng bi ntn sẽ không đều trên toàn bộ bề mặt rãnh lăn. Các vết tróc rỗ tế vi trên bề mặt các rãnh lăn sẽ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hư hỏng vòng bi nhanh chóng nếu công tác bôi trơn không đảm bảo tốt.Việc đánh giá vòng bi qua cảm giác độ rơ bằng  cách này hay cách khác không cho phép người sử dụng đánh giá chính xác tình trạng vòng bi.
Hiện nay, việc theo dõi tình trạng hoạt động của vòng bi bằng phương pháp đo, phân tích rung động để phát hiện và theo dõi các tần số hư hỏng của vòng bi đang được áp dụng phổ biến với các dụng cụ đo, phân tích rung động chuyên dùng.
Chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Thương Mại Công Nghiệp Hùng Anh
Địa chỉ: Số 72 ngách 23 ngõ 82 phố Chùa Láng
Liên hệ: 0915811089
Xem thêm vòng bi nsk
http://hunganhltd.com.vn/vong-bi-cong-nghiep

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Hầu hết chúng ta khi sử dụng vòng bi lắp máy đều không xác định được khi nào thì vòng bi bị hỏng để thay thế, hoặc khi hoạt động quá nhiều thì vong bi cong nghiep sẽ bị mòn. Vậy làm cách nào để biết được độ mòn của vòng bi?
· Mỗi loại vong bi cong nghiep được chế tác với một khe hở bên trong( độ rơ) nhất định theo chuẩn xác. VIệc đo, kiểm tra khe hở này đòi hỏi các thiết bị chuyên dùng có độ chính xác cao.

Hầu hết chúng ta khi sử dụng vong bi cong nghiep lắp máy đều không xác định được khi nào thì vòng bi bị hỏng để thay thế, hoặc khi hoạt động quá nhiều thì vòng bi sẽ bị mòn. Vậy làm cách nào để biết được độ mòn của vòng bi?

Mỗi loại vòng bi được chế tác với một khe hở bên trong( độ rơ) nhất thiết theo chuẩn xác. VIệc đo, kiểm tra khe hở này đòi hỏi các thiết bị chuyên dùng có độ xác thực cao. Việc đánh giá độ mòn bằng phương pháp ép chì như một số nơi đang ứng dụng hiện không được khuyến cáo vì đọ xác thực không cao. Thông thướng sau một quá trình hoạt động, độ mòn của vong bi cong nghiep sẽ không đều trên toàn bộ bề mặt rãnh lăn. Các vết tróc rỗ tế vi trên bề mặt các rãnh lăn sẽ là căn do cốt yếu dẫn đến hư hỏng vong bi cong nghiep mau chóng nếu công tác bôi trơn không đảm bảo tốt.Việc kiểm tra vong bi qua cảm giác độ rơ bằng cách này hay cách khác không cho phép người sử dụng kiểm tra xác thực tình trạng vong bi.
hiện giờ, việc theo dõi tình trạng hoạt động của vòng bi bằng phương pháp đo, phân tách rung động để phát hiện và theo dõi các tần số hư hỏng của vòng bi đang được vận dụng phổ thông với các dụng cụ đo, phân tách rung động chuyên dùng.
Chi tiết xin liên hệ: công ty TNHH thương nghiệp Công Nghiệp Hùng Anh
Địa chỉ: Số 72 ngóc 23 ngõ 82 phố Chùa Láng
Liên hệ: 0915811089

Hồ hết chúng ta khi sử dụng vòng bi lắp máy đều không xác định được khi nào thì vong bi cong nghiep bị hỏng để thay thế, hoặc khi hoạt động quá nhiều thì vòng bi sẽ bị mòn. Vậy làm cách nào để biết được độ mòn của vòng bi?
· Mỗi loại vong bi được chế tạo với một khe hở bên trong( độ rơ) nhất mực theo chính xác. VIệc đo, kiểm tra khe hở này đòi hỏi các thiết bị chuyên dùng có độ chính xác cao.

Hầu hết chúng ta khi sử dụng vòng bi công nghiệp lắp máy đều không xác định được khi nào thì vòng bi bị hỏng để thay thế, hoặc khi hoạt động quá nhiều thì vòng bi sẽ bị mòn. Vậy làm cách nào để biết được độ mòn của vòng bi?

Mỗi loại vòng bi nsk được chế tạo với một khe hở bên trong( độ rơ) nhất mực theo chuẩn xác. VIệc đo, đánh giá khe hở này đòi hỏi các thiết bị chuyên dùng có độ xác thực cao. Việc kiểm tra độ mòn bằng cách thức ép chì như một số nơi đang áp dụng hiện không được khuyến cáo vì đọ chuẩn xác không cao. Thông thướng sau một quá trình hoạt động, độ mòn của vong bi sẽ không đều trên toàn bộ bề mặt rãnh lăn. Các vết tróc rỗ tế vi trên bề mặt các rãnh lăn sẽ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hư hỏng vòng bi công nghiệp nhanh chóng nếu công việc bôi trơn tru không bảo đảm tốt.Việc kiểm tra vong bi qua cảm giác độ rơ bằng cách này hay cách khác không cho phép người sử dụng kiểm tra chính xác tình trạng vòng bi công nghiệp.
bây giờ, việc theo dõi tình trạng hoạt động của vòng bi bằng cách thức đo, phân tích rung động để phát hiện và theo dõi các tần số hư hỏng của vòng bi đang được ứng dụng phổ quát với các công cụ đo, phân tách rung động chuyên dùng.
Chi tiết xin liên hệ: đơn vị TNHH thương nghiệp Công Nghiệp Hùng Anh
Địa chỉ: Số 72 ngỏng 23 ngõ 82 phố Chùa Láng
Liên hệ: 0915811089

máy phát điện honda

máy phát điện chính hãng

Được tạo bởi Blogger.

những lưu ý khi lựa chọn mua máy phát điện

những điều cần biết khi sử dụng máy phát điện

Blog Archive